Bloghttp://mariaurbankova.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskO práve stavať a postupoch stavebných úradov. (mariaurbankova)Ľudia si často myslia, že stavebné povolenie im založí právo stavať. Žiaľ, mnohí úradníci v tomto chybnom presvedčení o tom, že zakladajú stavebníkovi práva, aj konajú. Stavebné povolenie však nezakladá vlastníkovi právo stavať. Toto právo je už založené základným zákonom Ústavou Slovenskej republiky. Právo stavať na vlastnom pozemku je súčasťou základného práva vlastniť majetok, nakladať s ním a zveľaďovať ho. Využívať toto ústavné právo je však podmienené splnením hmotnoprávnej podmienky, a to preukázaním, že budúcou stavbou a jej prevádzkou nebudú porušené iné práva, ktoré sú chránené zákonom.Wed, 18 Sep 2013 12:29:56 +0200https://mariaurbankova.blog.sme.sk/c/337736/O-prave-stavat-a-postupoch-stavebnych-uradov.html?ref=rss